Waarom worden de prijzen niet bij alle tankstations weergegeven?

    Niet alle tankstations zijn verplicht om de prijzen te melden. Met name kleinere tankstations kunnen op basis van een vrijwaringsclausule worden vrijgesteld van de meldplicht.

    Was dit artikel nuttig?
    Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1

    Opmerkingen